De Stichting

Bestuur

Alexander W. Beelaerts van Blokland – Voorzitter
Adriaan Dedel – Secretaris
Jacqueline Hazewinkel – Penningmeester
Joke Hattinga van ’t Sant – Hulleman – Lid
Jacobien Muntz – Beekhuis – Lid

Beleidsplan

De Stichting verleent financiële ondersteuning bij projecten die Panorama Mesdag en De Mesdag Collectie willen uitvoeren ondersteunt daarnaast Panorama Mesdag met het werven van vrijwilligers. Het bestuur beoordeelt bij het toekennen van financiële steun de aanvragen van beide musea op relevantie en houdt rekening met de financiële draagkracht van de musea.

Beloningsbeleid

Er is geen beloningsbeleid, er wordt uitsluitend met onbezoldigde bestuurders en vrijwilligers gewerkt.

Jaarverslag

Hier vindt u het meest recente jaarverslag

Statuten

Hier vind u de statuten van de Stichting

Contactgegevens

Stichting Vrienden van Mesdag

Zeestraat 65

2518AA Den Haag

vrienden@vriendenvanmesdag.nl