Informatie over de Stichting

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel in de ruimste zin des woords het ondersteunen en instandhouden van en verspreiden van kennis over het erfgoed van de heer Hendrik Willem Mesdag en zijn echtgenote Sientje Mesdag-van Houten.

De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken als volgt:
a. door het verwerven van fondsen, het verkrijgen van giften, legaten, fondsen en subsidies;
b. door het organiseren van activiteiten zoals lezingen, rondleidingen, exposities en andere

evenementen in de beide Mesdaghuizen in ‘s-Gravenhage, te weten Panorama Mesdag
(aan de Zeestraat 65 te ‘s-Gravenhage) en het gebouw alwaar de Mesdag Collectie (Laan
van Meerdervoort 7F te ‘s-Gravenhage) is gevestigd;
c. door het coordineren van de activiteiten van de vrijwilligers.

De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestuur

Jacobien Muntz – Beekhuis – Voorzitter
Nathalie Kaarls – Secretaris
Jacqueline Hazewinkel – Penningmeester
Wendela Wagenaar – Burgemeister – Lid

Beleidsplan

De Stichting verleent financiële ondersteuning bij projecten die Panorama Mesdag en De Mesdag Collectie willen uitvoeren ondersteunt daarnaast Panorama Mesdag met het werven van vrijwilligers. Het bestuur beoordeelt bij het toekennen van financiële steun de aanvragen van beide musea op relevantie en houdt rekening met de financiële draagkracht van de musea.

Beloningsbeleid

Er is geen beloningsbeleid, er wordt uitsluitend met onbezoldigde bestuurders en vrijwilligers gewerkt.

Jaarverslag

Hier vindt u het meest recente jaarverslag

Statuten

Hier vind u de statuten van de Stichting

Contactgegevens

Stichting Vrienden van Mesdag
Zeestraat 65
2518AA Den Haag
vrienden@vriendenvanmesdag.nl
RSIN nummer 8220.15.547
KVK nummer 27371571

De Stichting Vrienden van Mesdag is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)